اولین جشنواره رویش

اولین جشنواره رویش  با عنوان همایش بزرگ کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه ها در تاریخ ۲۷ مهر ماه تا  ۲ آبان ماه در سال  ۱۳۸۷در  اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.

از اواخر سال 76 13اقدامات کارشناسانه جدی به منظور سامان بخشیدن  و نهادینه و قانونمند کردن فعالیتهای کانون های فرهنگی و هنری درحوزه  ادارات  فرهنگی دانشگاه ها با استفاده از تجارب کانون های موفق از ناحیه اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم صورت گرفت و طرح راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان در نیمه اول سال 77 13به صورت آزمایشی و پیشنهادی به کلیه دانشگاه ها ارائه گردید که با استقبال خوبی از ناحیه دانشجویان و مسئولین فرهنگی کانون ها مواجه شد. این کار مقدمه ای برای تدوین آیین نامه کانون ها گردید و در راستای این  فعالیت اولین جشنواره کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشجویان کشور  (همایش بزرگ کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه های سراسر کشور) با دعوت از فعالین کانون های دانشگاه ها کلید زده شد و این طرح در قالب کمیسیونها و مباحث مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که یکی از دستاوردهای این کمیسیون ها طرح تشکیل مجامع کانون های فرهنگی و هنری بود .

این همایش با مشارکت دانشجویان فعال و با انگیزه نتایج قابل توجهی در بر داشت که با پیگیری و تلاش دانشجویان در هیات پیگیری  20 نفره منتخب شرکت کننده در همایش بخش عمده ای از طرح ها و نظرات به شکل عملی در آمد.

دستاوردهای مهم این همایش:

  • پیوند دانشجویان دانشگاه‌ها با یکدیگر؛ که این امر سبب تبادل تجربیات و همسوسازی درخواست‌های دانشجویان شد. هم چنین موجب شد تا دانشجویان با انگیزه و امید بیشتری تشکیل و فعالیت کانون‌ها را با قالب قانون‌مند در دانشگاه‌ خود تعقیب نمایند.
  • برنامه ریزی مقدمات تشکیل مجامع کانون های فرهنگی و هنری
  • فراهم آوردن مقدمات راه اندازی شبکه اطلاع رسانی و ارتباطی رایانه ای کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان
  • فراهم آوردن محیطی مساعد برای مشارکت جمعی دانشجویان
  • ساز مان دهی فعالیت های کانون های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان
  • تشکیل گروه های منتخب موسیقی دانشجویان کشور
  • حمایت از نشریات کانون های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان(نشریات تخصصی و خبری)
  • فعال سازی کانون های دانشجویی در زمینه گفتگوی تمدن ها

کانون ها ی شرکت کننده به تفکیک:

42 کانون تئاتر- 35  کانون قرآن –37 کانون فیلم و عکس – 42 کانون موسیقی- 43 کانون شعر و ادب – 32 کانون هنر های تجسمی– 28 کانون کانون های فرهنگی

آمار فوق  به غیر از برخی کانون های پیام نور می باشد