دبیرخانه دائمی جشنواره رویش

دبيرخانه دائمي جشنواره رويش، مركزي برای پيگيري امور جشنواره ملي و دانشگاهي رويش در بعد كلان مي‌باشد. اين دبيرخانه ذيل اداره کانون­های فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم بوده و در محل وزارت عتف مستقر است.

اهم وظايف دبيرخانه دائمي جشنواره:

الف) برنامه ريزي مربوط به جشنواره­هاي دانشگاهي و ملي رويش

ب) تدوين طرح برگزاري جشنواره رويش

پ) راه اندازي و مدیریت سامانه جشنواره

ت) تدوين و ارسال شاخص­هاي ميزباني جشنواره به دانشگاه­هاي سراسر كشور برای دريافت درخواست­های میزبانی

ث) برنامه­ريزي و پيگيري تشكيل جلسات شوراي سياستگذاري

ج) تدوين دستورالعمل جشنواره رويش و ابلاغ  به دانشگاه­ها

چ)  ارسال فراخوان جشنواره ملی رويش

ح) تدوين مستندات ادوار پيشین جشنواره ملي رويش

خ) نظارت بر حسن انجام وظايف دبيرخانه­هاي دانشگاهي و ملي رويش

ذ) اخذ گزارش جشنواره­های رویش دانشگاهی