تماس با ما

نشانی:

تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه 5، اداره کل فرهنگی و اجتماعی، دبیرخانۀ جشنوارۀ ملی رویش

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱.

 

تلفن: 82233258

 

نمابر:88575674

 

Email: kanounha@msrt.ir