پنجمین جشنواره ملی رویش

پنجمین جشنواره کانون های فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی « رویش»

۲۰ تا  ۲۲ اردیبهشت ماه1394  در  دانشگاه شیراز

پنجمین جشنواره کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه‌های سراسر کشور”رویش”با حضور 64 دانشگاه از سراسر کشور برگزار شد.

بخش های جشنواره:

  • آثار و دستاوردهای کانونی به صورت تخصصی
  • ارائه نمونه اجراهای گروه های کانونی
  • انتخاب کارشناسان و دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور
  • نمایشگاه (غرفه های دانشگاهی)

برنامه های جنبی جشنواره:

برگزاری دوره های آموزشی

  • چشم انداز نویسی (تئاتر شورایی )
  • دیده بان فرهنگی(عکس)
  • فضاسازی فرهنگی(هنرهای تجسمی)
  • برگزاری نشست کارشناسان کانون ها ی فرهنگی،هنری و اجتماعی دانشگاههای کشور
  • برگزاری نشست دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی،هنری و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور
  • انتخاب غرفه برتر دانشگاهی