به  اطلاع  کلیه  کارشناسان و دانشگاه های شرکت کننده در جشنواره رویش می رساند، دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی رویش تصمیم به تمدید مهلت ارسال و بارگذاری اطلاعات تا تاریخ یکشنبه 21 بهمن ماه نموده است. این  تاریخ آخرین مهلت بارگذاری اطلاعات بوده و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 همچنین لوح فشرده آثار ثبت  شده در بخش گروهی و موسیقی فردی می بایست نهایتا تا تاریخ  سه شنبه 23 بهمن ماه  از طریق پست پیشتاز به ادرس دبیرخانه  ارسال گردد.