همزمان با بیستمین سال تاسیس کانون های فرهنگی، هنری، دینی واجتماعی دانشجویان سراسر کشور؛ چهارشنبه 24 بهمن، پوستر هفتمین جشنواره ملی رویش در سالن کنفرانس مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی شد.
این مراسم با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر” غلامرضا غفاری “و مهندس هادی عسگری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر فروغ اسرافیلیان دبیر جشنواره و جمعی از مدیران این رویداد علمی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.